ผลิตภัณฑ์และบริการ


1. การชุบแข็งผิวโลหะแบบไนไตรด์ (NV Nitriding)

2. การชุบแข็งโลหะทั้งตัว (Quenching and Tempering)

3. การอบอ่อนโลหะ (Annealing)

4. การขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast)

5. ติดตั้งระบบแยกก๊าซจากอากาศทั้งขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ข่าวใหม่!!!
- เพิ่มภาษาไทยให้เว็บไซต์ Airwater Thailand
เว็บไซต์ AirWater Thailand ภาษาไทย
- อัพเดท ! เพิ่มดาวน์โหลดเทคโนโลยี PDF ไฟล์
NV Process PDF File [En]