บริษัทแอร์วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจบริการชุบแข็งโลหะด้วยความร้อนในประเทศไทย เรายินดีที่จะให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอ นิคส์, รถยนต์และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ต่างๆ


เรามุ่งมั่นในการให้บริการโดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิต, สังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน เรามุ่งเน้นพัฒนาไปที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ โดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด


COMPANY PROFILE

ประวัติบริษัท
: บริษัท แอร์วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กิจกรรมธุรกิจ
: Metal Surface Treatment and Sales of Related Technology & Know-How
ที่อยู่
: 700/352 M. 6 T.Donhuaroh, A.Muang, Chonburi 20000, Thailand.
โทรศัพท์และโทรสาร
: 038-468130-1
: 038-468132
อีเมล
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทุนจดทะเบียน
: 175,800,000 THB
ผู้ถือหุ้น
: 100% Air Water Inc.
: Air Water Inc. Japan.
วันที่ก่อตั้ง
: August 28, 2002.
สถานที่
: Amata Nakorn Industrial Estate, Chonburi, Thailand.
เว็บไซต์
: https://www.airwater.co.th
หน่วยงานสนับสนุน
: Air Water NV Inc.
: Amagasaki Factory
: Gunma Factory
สำนักงานใหญ่
: Air Water Inc.
ทุนจดทะเบียน
: 15 billion 513 million JPY
ที่อยู่
: 1-8, Nakahama-cho, Amagasaki-shi, Hyogo, 660-0091, Japan
โทรศัพท์
: +81-6-6412-5355
แฟกซ์
: +81-6-6412-7688
เว็บไซต์
: https://www.awi.co.jp
President
: Toshikazu Kondo (Part-Time)
Vice President
: Motoki Yamada (Full-Time)
Director
: Akinobu Izutani (Part-Time)
Director
: Takahiro Kato (Part-Time)
Director
: Morihiro Fujita (Part-Time)
ข่าวใหม่!!!
- เพิ่มภาษาไทยให้เว็บไซต์ Airwater Thailand
เว็บไซต์ AirWater Thailand ภาษาไทย
- อัพเดท ! เพิ่มดาวน์โหลดเทคโนโลยี PDF ไฟล์
NV Process PDF File [En]

นโยบายคุณภาพ

เราสัญญาที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา ดังนั้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งจะทำให้เรามุ่งมั่นทำสิ่งต่อไปนี้ :

 

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยอาศัยการทำงานเป็นทีมที่ดีของเรา
 • สร้างความเป็นมืออาชีพของพนักงานโดยการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
 • รักษาระดับความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า
 • ไม่ทำการจัดส่งสินค้าที่บกพร่องให้กับลูกค้า
 • ทำการร่วมมือกับลูกค้าสำหรับการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆ

ปรัชญาการบริหารจัดการ

มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิ จที่เกี่ยวข้องกับอากาศ, น้ำและทรัพยากรต่างๆที่มีบนโลก ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างมากที่สุด

เราจะดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายของบริษัท ดังต่อไปนี้

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยอาศัยการทำงานเป็นทีมที่ดีของเรา
 • สร้างความเป็นมืออาชีพของพนักงานโดยการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
 • รักษาระดับความเป็นเลิศในธุรกิจเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า
 • ไม่ทำการจัดส่งสินค้าที่บกพร่องให้กับลูกค้า
 • ทำการร่วมมือกับลูกค้าสำหรับการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆ
 • ทำการร่วมมือกับตัวแทนจากรัฐบาล และผู้คนในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยความซื่อสัตย์
 • Zero defects and 100% conformance of Production.
 • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอมโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด